DEN

Dzień Edukacji Narodowej

60 - lecie

Wspominamy

Ankietowani: UCZNIOWIE i RODZICE PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

 

ANALIZA ANKIETY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

PSP Nr 7 im. Jakuba Kani w OpoluAnkietę przeprowadzono w styczniu 2013r. wśród 14 uczniów klasy VIAnaliza odpowiedzi uczniów:  1.Czy czujesz się bezpiecznie w swojej szkole?

- zdecydowanie tak – 2

- raczej tak – 8

- raczej nie – 1

- zdecydowanie nie – 0

(2 uczniów nie udzieliło odpowiedzi, 2 udzieliło podwójnych odpowiedzi: „raczej tak” i „raczej nie”) („nauczyciele dyżurują na korytarzu…, pilnują cały czas”…)  2.Czy w szkole widziałeś lub uczestniczyłeś w sytuacjach/przypadkach:


Nigdy

Rzadko

Często

Bardzo często

a)      Bicia, szturchania, kopania

1

7

6

0

b)      Używania wulgarnych słów, obrażania innych

0

6

5

3

c)      Kradzieży

9

5

0

0

d)      Picia alkoholu

14

0

0

0

e)      Palenia papierosów

14

0

0

0

f)       Zażywania narkotyków

14

0

0

0

g)      Wymuszania lub wyłudzania pieniędzy lub rzeczy

14

0

0

0

h)      Innymi nagannymi sytuacjami, jakimi?

5

2

0

2

(w pytaniu h 4 uczniów nie udzieliło odpowiedzi)

  3.Czy znasz prawa i obowiązki ucznia?

- znam wszystkie - 2

- znam większość - 6

- znam niektóre - 6

- nie znam - 0

  4.Czy uważasz, że w stosunku do Ciebie są przestrzegane prawa ucznia?

- zdecydowanie tak – 2

- raczej tak – 6

- raczej nie – 2

- zdecydowanie nie – 0

- nie wiem – 4

  5.Czy jesteś zaangażowana(y) w sprawy szkoły?

- zdecydowanie tak – 2

- raczej tak – 10

- raczej nie – 0

- zadecydowanie nie – 0

- nie wiem – 2

(„pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, udział w konkursach – reprezentowanie szkoły”,…)

  6.Czy Twoim zdaniem samorząd uczniowski bierze czynny udział w życiu szkoły i współdecyduje o sprawach dotyczących uczniów?

- zdecydowanie tak – 5

- raczej tak – 7

- raczej nie – 0

- zdecydowanie nie – 0

- nie wiem – 2

(„samorząd uczniowski organizuje różne imprezy w szkole”, …)

  7.Czy lubisz chodzić do swojej szkoły?

- bardzo lubię – 0

- lubię – 4

- „chodzę bo muszę” – 9

- nie lubię – 0

- bardzo nie lubię – 1

(„bo trzeba wcześnie rano wstawać; lubię, bo są tutaj moi koledzy ale uczyć się nie lubię; bo jest dużo zadań domowych”)

  8.Czy w szkole możesz swobodnie wyrażać własne zdanie i opinie?

- zdecydowanie tak – 0

- raczej tak – 7

- raczej nie – 2

- zdecydowanie nie -0

- nie wiem - 5

  9.Czy uważasz, że przyjęte w szkole wymagania dotyczące oceniania uczniów są wobec Ciebie przestrzegane?

- zdecydowanie tak -1

- raczej tak – 7

- raczej nie – 0

- zdecydowanie nie – 0

- nie wiem -6

10.Jakie są Twoje relacje (kontakty) z nauczycielami?

- dobre – 2

- raczej dobre - 5

- ani dobre ani złe – 7

- raczej złe – 0

- złe – 0

11.Czy Twoi nauczyciele chętnie wyjaśniają uczniom, czy odpowiadają na ich pytania, pomagają im, gdy coś jest szczególnie trudne?

- zdecydowanie tak – 1

- raczej tak – 11

- raczej nie – 1

- zdecydowanie nie – 0

- nie wiem -1

12.Czy uważasz, że lekcje są ciekawe i urozmaicone?

- zdecydowanie tak – 1

- raczej tak – 6

- raczej nie – 2

- zdecydowanie nie – 1

- nie wiem – 4

13.Czy palisz lub paliłeś(aś) papierosy?

- nigdy - 13

- próbowałem(am), ale już tego nie robię – 1

- czasami – 0

- często – 0

14.Czy pijesz lub piłeś(aś) alkohol?

- nigdy – 14

- próbowałem (am), ale już tego nie robię – 0

- czasami – 0

- często – 0

15.Czy zażywasz lub zażywałeś (aś) narkotyki?

- nigdy – 14

- próbowałem (am), ale już tego nie robię – 0

- czasami – 0

- często – 0Ankietę przeprowadzono w styczniu 2013r. wśród 13 rodziców uczniów klasy VIAnaliza odpowiedzi rodziców:  1.Czy Pana(i) dziecko czuje się bezpiecznie w swojej szkole?

- zdecydowanie tak – 2

- raczej tak – 10

- raczej nie – 0

- zdecydowanie nie – 0

 • nie wiem – 1

  2.Czy Pana(i) dziecko w szkole widziało lub uczestniczyło w sytuacjach/przypadkach:


Nigdy

Rzadko

Często

Bardzo często

Nie wiem

a)      Bicia, szturchania, kopania

0

6

3

1

3

b)      Używania wulgarnych słów, obrażania innych

1

5

3

2

2

c)      Kradzieży

6

3

0

0

4

d)      Picia alkoholu

11

0

0

0

2

e)      Palenia papierosów

9

1

0

0

3

f)       Zażywania narkotyków

12

0

0

0

1

g)      Wymuszania lub wyłudzania pieniędzy lub rzeczy

10

1

0

0

2

h)      Innymi nagannymi sytuacjami, jakimi?

3

0

0

0

5

(w pytaniu h 5 osób nie udzieliło odpowiedzi)

  3.Jak ocenia Pan(i) organizację pracy szkoły pod kątem zapewnienia uczniom bezpieczeństwa (ochrona przed przemocą, napastowaniem, ucieczkami ze szkoły, wejściem osób obcych itp.)

- bardzo dobrze – 3

- dobrze – 5

- ani dobrze ani źle – 3

- źle – 0

- bardzo źle – 0

(2 osoby nie udzieliły odpowiedzi)

  4.Czy uważa Pan(i), że wobec Pana(i) dziecka są przestrzegane prawa ucznia?

- zdecydowanie tak – 3

- raczej tak – 9

- raczej nie – 0

- zdecydowanie nie – 0

- nie wiem – 0

(1 osoba nie udzieliła odpowiedzi)

  5.Czy Pana(i) dziecko lubi chodzić do swojej szkoły?

- bardzo lubi – 0

- lubi – 10

- „chodzi bo musi” – 3

- nie lubi – 0

- bardzo nie lubi – 0

  6.Jakie są Pana(i) relacje z nauczycielami?

- bardzo dobre – 5

- dobre – 6

- ani dobre ani złe – 1

- złe – 0

- bardzo złe – 0

(1 osoba nie udzieliła odpowiedzi)

  7.Czy nauczyciele chętnie wyjaśniają uczniom, odpowiadają na ich pytania, pomagają, gdy coś jest szczególnie trudne?

- zdecydowanie tak – 2

- raczej tak – 9

- raczej nie – 0

- zdecydowanie nie – 0

- nie wiem -0

(1 osoba nie udzieliła odpowiedzi, 1 osoba udzieliła dwie odpowiedzi: „raczej nie”, „nie wiem”)

  8.Czy lekcje są ciekawe i urozmaicone?

- zdecydowanie tak – 0

- raczej tak – 11

- raczej nie – 0

- zdecydowanie nie – 0

- nie wiem – 1

(1 osoba nie udzieliła odpowiedzi)

  9.Czy oferta zajęć pozalekcyjnych mających na celu rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci odpowiada Panu(i) oczekiwaniom?

- zdecydowanie tak – 0

- raczej tak – 9

- raczej nie – 0

- zdecydowanie nie – 0

- nie wiem – 2

(2 osoby nie udzieliły odpowiedzi. Uzasadnienia dotyczą tego, że nie ma miejsc na zajęcia lubiane przez dzieci, więcej zajęć - kółek przedmiotowych)

10.Czy uważa Pan(i), że szkoła dobrze informuje o postępach w nauce i problemach dzieci?

- zdecydowanie tak – 4

- raczej tak – 8

- raczej nie – 0

- zdecydowanie nie – 0

- nie wiem – 0

(1 osoba nie udzieliła odpowiedzi)

11.Jak Pan(i) ogólnie ocenia funkcjonowanie szkoły?

- bardzo dobrze – 1

- dobrze – 12

- ani dobrze ani źle – 0

- źle – 0

- bardzo źle -0

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Kontakt

PSP nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu

ul. Budowlanych 40

45-122 Opole

tel/fax +48 077-423-23-25

e-mail: sp7opole@wodip.opole.pl