DEN

Dzień Edukacji Narodowej

60 - lecie

Wspominamy

"Tłumaczymy żywioły" – projektu edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

Szkoła jest beneficjentem projektu  "Tłumaczymy żywioły" – projektu edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej”  nr RPOP.09.01.02-16-004/18 pn.  współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.01 - Rozwój edukacji. Poddziałanie 9.1.2 - Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

Informacje o projekcie

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Kontakt

PSP nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu

ul. Budowlanych 40

45-122 Opole

tel/fax +48 077-423-23-25

e-mail: sp7opole@wodip.opole.pl