Pitagoras - regulamin Drukuj
Wpisany przez administrator   


Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego
„I TY ZOSTANIESZ PITAGORASEM”




1. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania matematyką najmłodszych uczniów, pogłębienie ich wiedzy

i umiejętności logicznego myślenia oraz inspirowanie uczniów do zainteresowania się Opolem i regionem.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III.

3. Szkoła  przeprowadza eliminacje klasowe i szkolne, a następnie zgłasza
do etapu międzyszkolnego:
- jednego ucznia z 1 lub 2 oddziałów klas III w danej szkole;
- dwóch uczniów z 3 lub więcej oddziałów klas III w danej szkole.

W etapie międzyszkolnym uczniowie pisemnie rozwiązują przygotowane
zadania.

4. Uczniowie przynoszą pióro lub długopis, ołówek, linijkę.

5. Czas rozwiązywania zadań 60 minut.

6. Organizatorami konkursu  są:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Opolu
mgr Jolanta Pytlik – wykładowca akademicki, edukator, dyrektor d/s pedagogicznych PN Skrzat Opole.

inż. Elżbieta Pytlik


7. Jurorami konkursu będą nauczyciele – opiekunowie uczniów.

8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy,laureaci
( 3 najlepsze miejsca) nagrody rzeczowe i dyplomy, opiekunowie- podziękowania.



Serdecznie zapraszamy!