DEN

Dzień Edukacji Narodowej

60 - lecie

Wspominamy

Nabór do świetlicy szkolnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Szurdak   

SZCZEGÓŁOWY  PLAN  PRACY  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ  NA ROK  2019/2020

Zajęcia realizowane w ciągu całego roku szkolnego:

 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
 • Wzbogacenie wiedzy dzieci w zakresie posługiwania się komputerem oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z multimediów.
 • Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce
 • Zapoznanie dzieci z otaczającym  światem oraz normami obowiązującymi w społeczeństwie.
 • Kształtowanie sprawności manualnej w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych i zabawach.
 • Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły
 • Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody
 • Wdrażanie do bezpiecznego zachowania w domu, w szkole, na boisku szkolnym
 • Zachęcanie dzieci poprzez eksperymenty do poznawania świata
 • Organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów

ZADANIE GŁÓWNE

-temat tygodnia

ZADANIE SZCZEGÓŁOWE

WRZESIEŃ

1.

Żegnajcie wakacje!

 • Zapoznanie uczniów z Regulaminem Świetlicy
 • Integracja zespołu i zachęcenie do wspólnej zabawy
 • Wyrabianie nawyków porządkowych
 • Wakacyjne wspomnienia
 • Praca z wykorzystaniem map w celu odszukania wakacyjnych miejscowości
 • Zachęcanie do wspólnych zabaw na placu zabaw i boisku szkolnym

2.

Bezpieczni w szkole i w drodze do szkoły

 • Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na ulicy –praca z książką sygnalizującą poprawność odpowiedzi
 • Poznajemy znaki drogowe- kolorowanie znaków
 • · Omówienie pracy policjanta

3.

Pożegnanie lata

 • Kształcenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie
 • Zabawy z kasztanów i żołędzi
 • · Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech jesieni.

4.

Przeciwdziałanie

agresji!

 

 • Układamy przepis na dobrego przyjaciela.
 • Poznanie terminów przemoc i agresja. Uświadomienie skutków pozytywnych zachowań, budowanie pozytywnych relacji.
 • Rozmowy i pogadanki na temat agresji i przemocy, burza mózgów – pozytywne zachowania.
 • Czytanie bajek z morałem

PAŹDZIERNIK

1.

Zwierzęta i ich środowisko

 • Zapoznanie dzieci ze zwierzętami różnych sfer klimatycznych.
 • Zwierzęta duże i małe – konkurs plastyczny.
 • Kalambury zwierzęta żyjące na wsi, w lesie i na łące oraz w dalekich krajach
 • Wykonywanie zwierzaków z różnych dostępnych materiałów

 

2.

Pomagamy zwierzakom

 • Wdrażanie do przestrzegania zasad obchodzenia się ze zwierzętami.
 • Zwierzęta egzotyczne-praca z atlasem.
 • Zwierzęta zagrożone wyginięciem w Polsce.
 • Korzystanie z Internetu – odwiedzenie strony
 • Światowy Dzień Ochrony Zwierząt

– pogadanka, rozmowy na temat możliwości pomocy zwierzętom, odpowiedzialności za swoje zwierzę.

 

3.

Nasi pupile

 • Kształtowanie umiejętności opieki nad zwierzęciem.
 • Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za swojego pupila.
 • · Dzielimy się spostrzeżeniami dotyczącymi  zwyczajów zwierząt hodowanych w domu, sposobu pielęgnacji i karmienia.

4.

Skrzydlaci przyjaciele

 • Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt, uwrażliwienie na ich los.
 • Rozmowa na temat dnia ptaków oraz znanych gatunków.
 • Oglądanie albumów przyrodniczych.
 • Czytanie ciekawostek o ptakach, rozmowy na temat ptasich zwyczajów.

 

LISTOPAD

1.

Jestem Polakiem!

 • Interpretacja wiersza ,,Kto ty jesteś?”
 • Legendy i zwyczaje polskie
 • Znaczenie odzyskania niepodległości dla Polaków, symbole narodowe-pogadanka

 

2.

Moje zabawki

 • Rozmowy w kręgu o ulubionych zabawkach
 • „Moja ulubiona zabawka”-praca plastyczna
 • Przedstawienie ulubionych zabawek
 • Wyścigi resoraków, kapsle, rzucanie monetą.

3.

Zabawki moich przodków

 • Oglądanie rekwizytów w muzeum zabawek – korzystanie z Internetu.
 • Zabawki naszych dziadków
 • Rozwijanie wyobraźni

 

4.

Dzień pluszowego misia

 • Przybliżenie sylwetek bajkowych bohaterów / Miś Yogi, Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Uszatek
 • Próba stworzenia własnej bajki o misiu
 • ,,Mój pluszowy przyjaciel,,-praca plastyczna

 

GRUDZIEŃ

1.

Kolorowy świat bajek i baśni

 • Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką,
 • Poznanie nowych utworów literackich, rozwijanie wyobraźni.
 • Tworzenie własnych zakończeń do wybranej baśni,
 • Zabawy zespołowe

2.

Tradycje świąteczne

 • Przypomnienie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Poznanie historii Świętego Mikołaja
 • Różnice i podobieństwa w naszym kraju w związku z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia
 • „Wigilijne menu” – przeglądanie książek kucharskich, układanki, zagadki

3.

Przy wigilijnym stole

 • Wykonanie ozdób choinkowych, kartek i dekoracji świątecznej.
 • Rozmowa na temat przesłania baśni, uczuć związanych ze świętami i zwyczajami panującymi w domach.
 • Dawanie czy dostawanie? – co sprawia więcej radości?.

 

STYCZEŃ

1.

Nowy rok!

 • Tworzenie noworocznych postanowień
 • Omówienie przysłów związanych z Nowym Rokiem
 • Poznajemy kraje wiecznego lodu
 • Zabawy karnawałowe-kotyliony,maski karnawałowe(praca plastyczna)

 

2.

Bezpieczna zima.

 • Rozmowy o zimowych dyscyplinach sportowych
 • Omawiamy zasady bezpiecznego spędzania ferii zimowych
 • Planujemy ferie zimowe

LUTY

1.

Legendy i podania ludowe

 • Poznanie sposobów przekazywania legend
 • Czytanie różnych podań,legend
 • Wykonanie Smoka dowolną techniką plastyczną

2.

Walentynki

 • Skąd się wzięły Walentynki-pogadanka
 • Szukamy śmiesznych miłosnych wierszyków
 • Tworzymy Walentynki dla bliskich-prace plastyczne

3.

Zwierzęta zimą

 • Zapoznanie z zimowymi zwyczajami zwierząt
 • Omówienie sposobów pomagania zwierzętom
 • Rozpoznawanie śladów zwierząt na śniegu

 

4.

Zimowe sporty

 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu
 • Przedstawienie różnych dyscyplin sportowych
 • Zimowe sporty-prace plastyczne

 

MARZEC

1.

Święto kobiet!

 • Przybliżenie postaci sławnych kobiet
 • Dyskusja na temat ,,Kto to jest dama, a kto to dżentelmen”
 • Zasady zachowania wobec kobiet
 • Wykonanie laurki dla siostry,mamy,pań

 

2.

Zwyczaje wielkanocne

 • Omawianie tradycji wielkanocnych
 • Konstruowanie wielkanocnego menu
 • Zapoznanie z obchodami Świąt Wielkanocnych na świecie
 • Pisanie listów do Zajączka Wielkanocnego

3.

Powitanie wiosny

 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie
 • Wiosna-praca plastyczna
 • Pierwsze kwiaty wiosenne - dyskusja
 • Nowalijki-pierwsze warzywa-prezentacja

4.

Zdrowe nawyki

 • Zapoznanie z piramidą żywieniową
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Kształtowanie zdrowych nawyków spędzania czasu

 

KWIECIEŃ

1.

Kim będę kiedy dorosnę?

 • Poznajemy zawody-dyskusja
 • Zawód marzeń-praca plastyczna
 • Zalety i plusy znanych zawodów

 

2.

Jesteśmy tolerancyjni

 • Kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi
 • Uczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo kolegi , koleżanki.
 • Praca plastyczna- „ Metamorfoza- jak mógłbym wyglądać”- rysowanie autoportretu.

 

3.

Ja i moja rodzina

 • Pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych
 • Rodzina bliższa i dalsza – wyjaśnienie pojęć takich jak kuzyn, siostrzeniec, bratowa, teściowa, itp.
 • Jak mogę pomóc mamie i tacie w codziennych obowiązkach – burza mózgów. Wykonanie upominku dla mamy.

 

4.

Technika dawniej i dziś

 • Rozwijanie zainteresowania najnowszymi osiągnięciami technicznymi człowieka.
 • Urządzenia techniczne dawniej i dziś – rozmowa. Oglądanie albumów dotyczących cudów techniki.
 • Zgaduj – zgadula – odgadywanie nazw urządzeń technicznych. Zabawa „Do czego to służy?”.

MAJ

1.

Majowe święta!

 • Rozmowa na temat świąt narodowych 1 maja i 3 maja. Dlaczego je obchodzimy? Wyrabianie pozytywnego stosunku do kraju w którym mieszkamy.
 • Nasze symbole narodowe- praca plastyczne

2.

Moja mama

 • Podkreślanie ważnej roli matki, ojca w rodzinie.
 • Zabawa w dom; pełnienie ról rodziców i dzieci.
 • Pogłębianie szacunku dla rodziców

3.

Dbamy o nasze środowisko!

 • Rozmowa na temat konieczności ochrony środowiska.
 • Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce – praca z albumami zwierząt.
 • Próba odpowiedzi na pytanie „ Dlaczego niektórym roślinom i zwierzętom w Polsce grozi wyginięcie?”

 

4.

Nasze dziecięce marzenia

 • Przypomnienie i poszerzenie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka
 • Uświadamianie dzieciom ich wartości oraz prawa do bezpieczeństwa i radosnego dzieciństwa;
 • Dziecięca wizja świata i przyszłości- praca plastyczna.
 • Order Uśmiechu- dzieci wręczają nagrody dorosłym- poznajemy laureatów.
 • Dzieci różnych narodowości- cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice- rozmowa kierowana.
 • Dziecięce marzenia-praca plastyczna

CZERWIEC

1.

Wyjeżdżamy na wakacje!

 • Budzenie zainteresowań krajoznawczych;
 • Poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych Polski.
 • Podróż moich marzeń, poznanie najważniejszych zabytków i miejsc, które warto zobaczyć.
 • Jak pisać listy i kartki z wakacji
 • Wakacje na wsi, wakacje w mieście -propagowanie aktywnego spędzania wakacji

2.

Pamiętamy o bezpieczeństwie podczas wypoczynku

 • Wdrażanie do odpowiedniego zachowania na obozach i koloniach oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Zachęcanie do racjonalnego wykorzystania wolnego czasu
 • Bezpieczne i rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych i wodnych – rozmowa.

3.

Do widzenia szkoło!

 • Wspomnienia świetlicowe – wypowiedzi dzieci na temat śmiesznych, miłych wydarzeń w świetlicy.
 • Moje wakacyjne plany - rozmowa.
 • Świetlicowe porządki- wspólnie sprzątamy świetlicę.

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2019/2020

Zajęcia realizowane w ciągu całego roku szkolnego:

· Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci

· Wzbogacenie wiedzy dzieci w zakresie posługiwania się komputerem oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z multimediów.

· Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce

· Zapoznanie dzieci z otaczającym  światem oraz normami obowiązującymi w społeczeństwie.

· Kształtowanie sprawności manualnej w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych i zabawach.

· Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły

· Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody

· Wdrażanie do bezpiecznego zachowania w domu, w szkole, na boisku szkolnym

· Zachęcanie dzieci poprzez eksperymenty do poznawania świata

· Organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów

ZADANIE GŁÓWNE

-temat tygodnia

ZADANIE SZCZEGÓŁOWE

WRZESIEŃ

1.

Żegnajcie wakacje!

· Zapoznanie uczniów z Regulaminem Świetlicy

· Integracja zespołu i zachęcenie do wspólnej zabawy

· Wyrabianie nawyków porządkowych

· Wakacyjne wspomnienia

· Praca z wykorzystaniem map w celu odszukania wakacyjnych miejscowości

· Zachęcanie do wspólnych zabaw na placu zabaw i boisku szkolnym

2.

Bezpieczni w szkole i w drodze do szkoły

· Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na ulicy –praca z książką sygnalizującą poprawność odpowiedzi

· Poznajemy znaki drogowe- kolorowanie znaków

· Omówienie pracy policjanta

3.

Pożegnanie lata

 • Kształcenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie
 • Zabawy z kasztanów i żołędzi

· Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech jesieni.

4.

Przeciwdziałanie

agresji!

· Układamy przepis na dobrego przyjaciela.

· Poznanie terminów przemoc i agresja. Uświadomienie skutków pozytywnych zachowań, budowanie pozytywnych relacji.

· Rozmowy i pogadanki na temat agresji i przemocy, burza mózgów – pozytywne zachowania.

· Czytanie bajek z morałem

PAŹDZIERNIK

1.

Zwierzęta i ich środowisko

· Zapoznanie dzieci ze zwierzętami różnych sfer klimatycznych.

· Zwierzęta duże i małe – konkurs plastyczny.

· Kalambury zwierzęta żyjące na wsi, w lesie i na łące oraz w dalekich krajach

· Wykonywanie zwierzaków z różnych dostępnych materiałów

 

2.

Pomagamy zwierzakom

· Wdrażanie do przestrzegania zasad obchodzenia się ze zwierzętami.

· Zwierzęta egzotyczne-praca z atlasem.

· Zwierzęta zagrożone wyginięciem w Polsce.

· Korzystanie z Internetu – odwiedzenie strony

· Światowy Dzień Ochrony Zwierząt

– pogadanka, rozmowy na temat możliwości pomocy zwierzętom, odpowiedzialności za swoje zwierzę.

 

3.

Nasi pupile

· Kształtowanie umiejętności opieki nad zwierzęciem.

· Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za swojego pupila.

· Dzielimy się spostrzeżeniami dotyczącymi zwyczajów zwierząt hodowanych w domu, sposobu pielęgnacji i karmienia.

4.

Skrzydlaci przyjaciele

· Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt, uwrażliwienie na ich los.

· Rozmowa na temat dnia ptaków oraz znanych gatunków.

· Oglądanie albumów przyrodniczych.

· Czytanie ciekawostek o ptakach, rozmowy na temat ptasich zwyczajów.

 

LISTOPAD

1.

Jestem Polakiem!

 • Interpretacja wiersza ,,Kto ty jesteś?”
 • Legendy i zwyczaje polskie
 • Znaczenie odzyskania niepodległości dla Polaków, symbole narodowe-pogadanka

 

2.

Moje zabawki

· Rozmowy w kręgu o ulubionych zabawkach

· „Moja ulubiona zabawka”-praca plastyczna

· Przedstawienie ulubionych zabawek

· Wyścigi resoraków, kapsle, rzucanie monetą.

3.

Zabawki moich przodków

· Oglądanie rekwizytów w muzeum zabawek – korzystanie z Internetu.

· Zabawki naszych dziadków

· Rozwijanie wyobraźni

 

4.

Dzień pluszowego misia

· Przybliżenie sylwetek bajkowych bohaterów / Miś Yogi, Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Uszatek

· Próba stworzenia własnej bajki o misiu

· ,,Mój pluszowy przyjaciel,,-praca plastyczna

 

GRUDZIEŃ

1.

Kolorowy świat bajek i baśni

· Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką,

· Poznanie nowych utworów literackich, rozwijanie wyobraźni.

· Tworzenie własnych zakończeń do wybranej baśni,

· Zabawy zespołowe

2.

Tradycje świąteczne

· Przypomnienie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

· Poznanie historii Świętego Mikołaja

· Różnice i podobieństwa w naszym kraju w związku z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia

· „Wigilijne menu” – przeglądanie książek kucharskich, układanki, zagadki

3.

Przy wigilijnym stole

· Wykonanie ozdób choinkowych, kartek i dekoracji świątecznej.

· Rozmowa na temat przesłania baśni, uczuć związanych ze świętami i zwyczajami panującymi w domach.

 • Dawanie czy dostawanie? – co sprawia więcej radości?.

STYCZEŃ

1.

Nowy rok!

· Tworzenie noworocznych postanowień

· Omówienie przysłów związanych z Nowym Rokiem

· Poznajemy kraje wiecznego lodu

· Zabawy karnawałowe-kotyliony,maski karnawałowe(praca plastyczna)

 

2.

Bezpieczna zima.

· Rozmowy o zimowych dyscyplinach sportowych

· Omawiamy zasady bezpiecznego spędzania ferii zimowych

· Planujemy ferie zimowe

LUTY

1.

Legendy i podania ludowe

· Poznanie sposobów przekazywania legend

· Czytanie różnych podań,legend

· Wykonanie Smoka dowolną techniką plastyczną

2.

Walentynki

· Skąd się wzięły Walentynki-pogadanka

· Szukamy śmiesznych miłosnych wierszyków

· Tworzymy Walentynki dla bliskich-prace plastyczne

3.

Zwierzęta zimą

· Zapoznanie z zimowymi zwyczajami zwierząt

· Omówienie sposobów pomagania zwierzętom

· Rozpoznawanie śladów zwierząt na śniegu

4.

Zimowe sporty

· Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu

· Przedstawienie różnych dyscyplin sportowych

· Zimowe sporty-prace plastyczne

 

MARZEC

1.

Święto kobiet!

· Przybliżenie postaci sławnych kobiet

· Dyskusja na temat ,,Kto to jest dama, a kto to dżentelmen”

· Zasady zachowania wobec kobiet

· Wykonanie laurki dla siostry,mamy,pań

 

2.

Zwyczaje wielkanocne

· Omawianie tradycji wielkanocnych

· Konstruowanie wielkanocnego menu

· Zapoznanie z obchodami Świąt Wielkanocnych na świecie

· Pisanie listów do Zajączka Wielkanocnego

3.

Powitanie wiosny

· Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie

· Wiosna-praca plastyczna

· Pierwsze kwiaty wiosenne - dyskusja

· Nowalijki-pierwsze warzywa-prezentacja

4.

Zdrowe nawyki

· Zapoznanie z piramidą żywieniową

· Propagowanie zdrowego stylu życia

· Kształtowanie zdrowych nawyków spędzania czasu

 

KWIECIEŃ

1.

Kim będę kiedy dorosnę?

· Poznajemy zawody-dyskusja

· Zawód marzeń-praca plastyczna

· Zalety i plusy znanych zawodów

 

2.

Jesteśmy tolerancyjni

· Kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi

· Uczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo kolegi , koleżanki.

· Praca plastyczna- „ Metamorfoza- jak mógłbym wyglądać”- rysowanie autoportretu.

 

3.

Ja i moja rodzina

· Pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych

· Rodzina bliższa i dalsza – wyjaśnienie pojęć takich jak kuzyn, siostrzeniec, bratowa, teściowa, itp.

· Jak mogę pomóc mamie i tacie w codziennych obowiązkach – burza mózgów. Wykonanie upominku dla mamy.

 

4.

Technika dawniej i dziś

· Rozwijanie zainteresowania najnowszymi osiągnięciami technicznymi człowieka.

· Urządzenia techniczne dawniej i dziś – rozmowa. Oglądanie albumów dotyczących cudów techniki.

· Zgaduj – zgadula – odgadywanie nazw urządzeń technicznych. Zabawa „Do czego to służy?”.

MAJ

1.

Majowe święta!

· Rozmowa na temat świąt narodowych 1 maja i 3 maja. Dlaczego je obchodzimy? Wyrabianie pozytywnego stosunku do kraju w którym mieszkamy.

· Nasze symbole narodowe- praca plastyczne

2.

Moja mama

· Podkreślanie ważnej roli matki, ojca w rodzinie.

· Zabawa w dom; pełnienie ról rodziców i dzieci.

· Pogłębianie szacunku dla rodziców

3.

Dbamy o nasze środowisko!

· Rozmowa na temat konieczności ochrony środowiska.

· Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce – praca z albumami zwierząt.

· Próba odpowiedzi na pytanie „ Dlaczego niektórym roślinom i zwierzętom w Polsce grozi wyginięcie?”

 

4.

Nasze dziecięce marzenia

· Przypomnienie i poszerzenie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka

· Uświadamianie dzieciom ich wartości oraz prawa do bezpieczeństwa i radosnego dzieciństwa;

· Dziecięca wizja świata i przyszłości- praca plastyczna.

· Order Uśmiechu- dzieci wręczają nagrody dorosłym- poznajemy laureatów.

· Dzieci różnych narodowości- cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice- rozmowa kierowana.

· Dziecięce marzenia-praca plastyczna

CZERWIEC

1.

Wyjeżdżamy na wakacje!

· Budzenie zainteresowań krajoznawczych;

· Poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych Polski.

· Podróż moich marzeń, poznanie najważniejszych zabytków i miejsc, które warto zobaczyć.

· Jak pisać listy i kartki z wakacji

· Wakacje na wsi, wakacje w mieście -propagowanie aktywnego spędzania wakacji

2.

Pamiętamy o bezpieczeństwie podczas wypoczynku

· Wdrażanie do odpowiedniego zachowania na obozach i koloniach oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

· Zachęcanie do racjonalnego wykorzystania wolnego czasu

· Bezpieczne i rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych i wodnych – rozmowa.

3.

Do widzenia szkoło!

· Wspomnienia świetlicowe – wypowiedzi dzieci na temat śmiesznych, miłych wydarzeń w świetlicy.

· Moje wakacyjne plany - rozmowa.

· Świetlicowe porządki- wspólnie sprzątamy świetlicę.

 

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Kontakt

PSP nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu

ul. Budowlanych 40

45-122 Opole

tel/fax +48 077-423-23-25

e-mail: sp7opole@wodip.opole.pl