DEN

Dzień Edukacji Narodowej

60 - lecie

Wspominamy

WAŻNE DATY PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

w roku szkolnym 2019/2020

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu

Lp.

Data

Harmonogram

1.

17.09.2019

Wtorek - kl. I – III

17:00 – 18:30 - spotkanie w klasie z wychowawcą:

organizacja pracy w r.szk.2019/2020, dokumenty regulujące funkcjonowanie szkoły, wymagania oraz kryteria oceniania przedmiotowego, zapoznanie ze zmianami w Statucie Szkoły

18.09.2019

Środa -  kl. IV-VIII

 

2.

05.11.2019

Wtorek - kl. I - VIII

17:00 – 18:30 -  konsultacje z nauczycielami

 

3.

17.12.2019

Wtorek – kl. I - III

17:00 – 18:30 – zebranie z wychowawcą oraz konsultacje z nauczycielami; przedstawienie przewidywanych ocen śródrocznych, zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz warunków ich poprawienia

18.12.2019

Środa – kl. IV - VIII

4.

04.02.2020

Wtorek – kl. I - III

17:00 – 18:30 – zebranie wychowawców z rodzicami, podsumowanie pracy uczniów po pierwszym półroczu: wyniki w nauce, zachowanie, dalsze wnioski dotyczące współpracy wychowawcy z rodzicami.

05.02.2020

Środa – kl. IV - VIII

5.

24.03.2020

Wtorek – kl. I - VIII

17:00 – 18:30 – konsultacje z nauczycielami

6.

13.05.2020

Środa – kl. I - III

17:00 – 18:30 – zebranie z wychowawcą oraz konsultacje; przedstawienie przewidywanych ocen końcoworocznych, zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz warunków ich poprawienia

14.05.2020

Czwartek – kl. IV - VIII

 

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Kontakt

PSP nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu

ul. Budowlanych 40

45-122 Opole

tel/fax +48 077-423-23-25

e-mail: sp7opole@wodip.opole.pl